Nguồn Nhân Lực

 Điều chúng tôi sắp nói sau đây không phải là một phát biểu theo kiểu sáo mòn mà dựa trên một thực tế - đối với chúng tôi, con người là tài sản lớn nhất. Điều này hoàn toàn có thể lý giải được bởi triết lí của chúng tôi là luôn đổi mới và phát triển vì thế mà nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt.

Chất lượng nguồn nhân lực là một sự tổng hợp, kết tinh của rất nhiều yếu tố và giá trị cùng tham gia tạo nên. Trong đó, gồm ba yếu tố cơ bản : thể lực, trí lực, tâm lực.

Những năm qua, chúng tôi luôn đầu tư vào đào tạo và tái đào tạo đội ngũ nhân viên để họ không chỉ thành thạo về chuyên môn mà còn phát triển về tính chuyên nghiệp. Việc đào tạo không chỉ dừng lại ở kỹ năng mềm hay những đòi hỏi về kỹ thuật mà còn là đào tạo về mặt tinh thần, tư tưởng, đạo đức và sự tâm huyết trong công việc.